Fra valgkomitéen

  Vil du gjøre en helhjertet innsats? La oss høre fra deg!

  Valgkomiteen er en uavhengig gruppe og består av minst 3 personer. Disse prøver å ivareta GU's reglement og vedtekter og gjør sine innstillinger uten å drøfte med sittende styre.

  Sesongen 2017 er avsluttet og med dette er forberedelsene til en ny sesong startet. Vi i valgkomitéen har derfor startet arbeidet vedrørende styret i GodsetUnionen.

  Styret i 2017 har bestått av følgende personer:

  Thor Arne Hanssen (ikke på valg)
  Bjørn-Andreas B. Finseth (ikke med videre)
  Anita Helen Johansen (på valg, ønsker å ta gjenvalg)
  Truls W. Schøne (på valg, ønsker å ta gjenvalg)
  Kim Underberg Rolund (på valg, ønsker å ta gjenvalg)
  Marius Iversen (ikke på valg)
  Roger Andersen (ikke på valg)
  Karoline Narum (ikke på valg)

  Bjørn-Andreas B. Finseth valgte av legitime grunner å trekke seg fra styret midt i sesongen 2017. Han kommer ikke til å være med videre. Styret har derfor valgt å ta en prat med Vegard Gåsvik. Vegard ønsker å påta seg et styreverv i 2018.

  Tradisjonen tro så har styret i GodsetUnionen konstituert seg selv etter valget, hvor man finner de rette folkene til de forskjellige oppgavene som styret til enhver tid har.

  Har DU lyst til å bidra i styret i GodsetUnionen?

  Brenner du for Strømsgodset og GodsetUnionen? Har du egenskaper og overskudd til å gjøre en helhjertet innsats?

  Gi oss beskjed, med en presentasjon av deg selv og hva du kan bidra med, så vil valgkomitéen gjøre en vurdering.

  Henvendelse til valg@old.godsetunionen.com snarest mulig og senest 10. januar.

  Valget vil bli gjennomført på årsmøtet/generalforsamlingen til GodsetUnionen i 2018.
  Dato vil bli publisert på et senere tidspunkt.

  Stig F. Sørdahl
  John M. Glasse
  Eivind Bjørnerud