Innkalling til årsmøte 2016

  Onsdag 13. januar 2016 på SIF-Huset!

  Vi vil med dette innkalle deg til årsmøte. Husk at du kan være med å forme foreningens vei videre.

  Det innkalles med dette til årsmøte i GodsetUnionen.

  Dette holdes på SIF-huset.

  Onsdag 13. januar kl. 18:00.

  Årsmøte i GodsetUnionen legger føringen for foreningens videre virksomhet. Årsmøte er også foreningens suverene beslutningstaker i den forbindelse.

  Følgende saker skal gjennomgås:

  * Godkjenning av møtet.
  * Behandling av årsberetning.
  * Behandling av regnskap for 2015.
  * Behandling av budsjett for 2016.
  * Valg av nye styremedlemmer.
  * Valg av valgkomité.
  * Innspill fra styret.
  * Innkomne saker.
  * Leverandørskifte av supporterutstyr

  Kun medlemmer av GodsetUnionen i 2015 har stemmerett.

  Medlemmer har rett til å fremme saker som de vil at årsmøte skal behandle. Disse sakene må være oss i hende innen onsdag, 7.januar og sendes til guleder(A)godsetunionen.com. (Bytt (A) med krøllalfa)

  Bevertning: pizza og brus.
  Det vil komme gjester fra Strømsgodset

  Se arrangement på Facebook!

  Vi håper samtlige som skal på årsmøtet kan klikke seg inn på linken over, og trykke deltar/skal. Dette vil hjelpe oss å få full oversikt på hvor mange som kommer, slik at det blir satt frem nok stoler/bord og vil være nok mat/drikke!