INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

  ONSDAG 14. FEBRUAR PÅ TREFFPUNKT MARIENLYST

  Vi vil med dette innkalle deg til årsmøte. Husk at du kan være med å forme foreningens vei videre. Det innkalles med dette til årsmøte i GodsetUnionen.

  Vi vil med dette innkalle deg til årsmøte. Husk at du kan være med å forme foreningens vei videre.

  Det innkalles med dette til årsmøte i GodsetUnionen.

  Dette holdes på Treffpunkt Marienlyst

  Onsdag 14. februar  kl. 18:00.

  Årsmøte i GodsetUnionen legger føringen for foreningens videre virksomhet. Årsmøte er også foreningens suverene beslutningstaker i den forbindelse.

  Følgende saker skal gjennomgås:

  * Godkjenning av møtet.
  * Behandling av årsberetning.
  * Behandling av regnskap for 2017.
  * Behandling av budsjett for 2018.
  * Valg av nye styremedlemmer.
  * Valg av valgkomité.
  * Innkomne saker.

  Kun medlemmer av GodsetUnionen i 2017 har stemmerett.

  Medlemmer har rett til å fremme saker som de vil at årsmøte skal behandle. Disse sakene må være oss i hende innen onsdag 7 februar, og sendes til guleder(A)godsetunionen.com. (Bytt (A) med krøllalfa)

  Vi håper å få noen fra klubben til å stille etter den obligatoriske delen. Mere info om dette kommer senere.

  Vi håper samtlige som skal på årsmøtet kan klikke seg inn på arrangementet på våre facebooksider, og trykke deltar/skal. Dette vil hjelpe oss å få full oversikt på hvor mange som kommer, slik at det blir satt frem nok stoler/bord .
  KLIKK HER for å si ifra om du kommer.