INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

  Har du spørsmål rundt tribunebytte? Møt opp!

  Årsmøte holdes på treffpunktet på Marienlyst stadion tirsdag den 19 februar kl 19:07

  Vi vil med dette innkalle deg til årsmøte. Husk at du kan være med å forme foreningens vei videre.

  Det innkalles med dette til årsmøte i GodsetUnionen.

  Dette holdes på Treffpunkt Marienlyst.

  Tirsdag 19. februar  kl. 19:07.

  Årsmøte i GodsetUnionen legger føringen for foreningens videre virksomhet. Årsmøte er også foreningens suverene beslutningstaker i den forbindelse.

  Følgende saker skal gjennomgås:

  * Godkjenning av møtet.
  * Behandling av årsberetning.
  * Behandling av regnskap for 2018.
  * Behandling av budsjett for 2019.
  * Valg av nye styremedlemmer.
  * Valg av valgkomité.
  * Innkomne saker.

  Kun medlemmer av GodsetUnionen i 2018 har stemmerett.

  Medlemmer har rett til å fremme saker som de vil at årsmøte skal behandle. Disse sakene må være oss i hende innen mandag 11 februar, og sendes til guleder(A)godsetunionen.com. (Bytt (A) med krøllalfa)

  Vi anbefaler alle som har spørsmål rundt ny tribune møter for og få svar på sine spørsmål.

  Supporter koordinator Dag Henning Borg vil komme, Det jobbes også med og få noen gjester fra klubben.

  Vi håper samtlige som skal på årsmøtet kan klikke seg inn på arrangementet på våre facebooksider, og trykke deltar/skal. Dette vil hjelpe oss å få full oversikt på hvor mange som kommer, slik at det blir satt frem nok stoler/bord .