Innkalling til årsmøte

  Det innkalles herved til årsmøte onsdag 4. februar på SIF-huset. Årsmøtet er med på å legge føringer for foreningens arbeid i 2015-sesongen.

  Det innkalles med dette til årsmøte i GodsetUnionen.

  Dette holdes på SIF-huset.

  Onsdag 4. februar kl. 19.30.

  Årsmøte i GodsetUnionen legger føringen for foreningens videre virksomhet. Årsmøte er også foreningens suverene beslutningstaker i den forbindelse.

  Følgende saker skal gjennomgås:

  * Godkjenning av møtet.
  * Behandling av årsberetning.
  * Behandling av regnskap for 2014.
  * Vedtekstendringer.
  * Behandling av budsjett for 2015.
  * Valg av nytt styre.
  * Valg av valgkomité.
  * Innspill fra styret.
  * Innkomne saker.

  Kun medlemmer av GodsetUnionen har stemmerett.

  Medlemmer har rett til å fremme saker som de vil at årsmøte skal behandle. Disse sakene må være oss i hende innen 25. januar og sendes tilleder@old.godsetunionen.com.