Intervju med Marcus Pedersen

    Gu media har denne uken tatt en prat med Marcus Pedersen. Vi i Godsetunionen benyttet også anledningen til å gi Marcus en gave fra oss.