Luke 20

  Godsetunionen gir barn og ungdomsavdelingen på Drammen sykehus 10 000 kr.

  Vi har idag overekket en sjekk til barn og ungdomsavdelingen på Drammen sykehus.

  Vi i Godsetunionen styret har idag vært og besøkt Barn og ungdomsavdelingen på Drammen sykehus.
  Vi overrekket en sjekk som var øremerket denne avdelingen. Vi ønsker å bidra til at barn og ungdom på sykehuset skal få best mulig hjelp og at de kan ha noe å finne på når de er på sykehuset.
  Vi snakket med en av de ansatte og hun fortalte at de er helt avhengig av disse donasjonene for og få til mer ting for barn og ungdom på avdelingen.
  En av tingene de har fått til tidligere av disse donasjonene er et eget ungdomsrom som de har laget på avdelingen, som pasientene kan bruke til aktiviteter og annet.
  Donasjonene de siste årene er fra alle medlemmene i Godsetunionen.