Ønsker du å bidra? Gi Valgkomitéen beskjed!

  Snart er det generalforsamling

  Valgkomitéen er en uavhengig gruppe og består av minst 3 personer. Disse prøver å ivareta GodsetUnionen sitt reglement og vedtekter, samt å gjøre sine innstillinger uten å drøfte med sittende styre.

  Valgkomitéen er en uavhengig gruppe og består av minst 3 personer. Disse prøver å ivareta GodsetUnionen sitt reglement og vedtekter, samt å gjøre sine innstillinger uten å drøfte med sittende styre.

  Sesongen 2018 er avsluttet og forberedelsene til en ny sesong er godt i gang. Vi i valgkomitéen har derfor startet arbeidet vedrørende styret i GodsetUnionen.

  GodsetUnionen sitt styre i 2018 har bestått av følgende personer:

  Thor Arne Hanssen (ikke på valg)
  Anita Helen Johansen (ikke på valg)
  Kim Underberg Rolund (ikke på valg)
  Marius Iversen (ikke på valg)
  Vegard Gåsvik (ikke på valg)
  Truls W. Schøne (på valg)
  Roger Andersen (på valg)
  Karoline Narum (på valg)

   

  Samtlige av de tre på valg, stiller til gjenvalg.

   

  Tradisjonen tro så har styret i GodsetUnionen konstituert seg selv etter valget. Styret finner de rette folkene til de forskjellige oppgavene, som styret til enhver tid har.

  Har DU lyst til å bidra i styret i GodsetUnionen? Brenner du for Strømsgodset og GodsetUnionen? Har du egenskaper og overskudd til å gjøre en helhjertet innsats?

  Gi oss beskjed! Send en presentasjon av deg selv, samt fortell oss hva du kan bidra med, så vil valgkomitéen gjøre en vurdering.

  Send din henvendelse til valg@old.godsetunionen.com snarest mulig og senest innen 3. Februar.