Psykisk helse

  Et voksende samfunnsproblem!

  GodsetUnionen har mange medlemmer og blant disse er det sikkert personer som trenger hjelp. Vi har også mistet noen på grunn av dette voksende samfunnsproblemet.

  – Visste du at ca. 5% av norske barn, ungdom og unge voksne får behandling for en eller annen form for psykisk lidelse, årlig?
  – Visste du at nesten 3 av 10 jenter i videregående opplæring har et høyt nivå av depressive symptomer?
  – Visste du at det annenhver dag dør én person i Norge på grunn av lidelser som faller under betegnelsen Psykisk helse? De fleste av disse avslutter livet selv.
   
  Rådet for psykisk helse er en frittstående paraplyorganisasjon, med 30 medlemsorganisasjoner, som skal være en pådriver for god psykisk helse.
  GodsetUnionen har mange medlemmer og blant disse er det sikkert personer som trenger hjelp. Vi har også mistet noen på grunn av dette voksende samfunnsproblemet.
  Men, vi har ingen å miste, så GodsetUnionen har derfor bestemt at vi vil støtte Rådet for Psykisk Helse med Kr. 2.- per medlem i 2019.