Referat fra GodsetUnionens årsmøte 2017

  Årsmøtet er GodsetUnionens øverste organ.

  Årsmøtet til GodsetUnionen ble gjennomført 24.. januar på Treffpunkt Marienlyst. Her kan du lese referatet.

  24. januar 2017
  Treffpunkt Marienlyst, Drammen

  Årsmøtet er GodsetUnionens høyeste organ og alle som var medlemmer i 2016 hadde mulighet til å møte opp for å si sin mening og stemme over saker som sto på agendaen.

  Konstituering av GodsetUnionens årsmøte 2017

  1 Godkjenning av møteinnkalling
  Møteinnkallingen ble godkjent uten innvendinger.

  2 Valg av ordstyrer og referent
  Thor Arne Hanssen ble valgt som ordstyrer ved akklamasjon.

  3 Behandling av årsberetning 2016
  GodsetUnionens styremedlemmer gikk gjennom årsberetningen.

   

  Styrets arbeid:

  TIFO:
  Tribunegruppa har avholdt et åpent tribunemøte for å diskutere veien videre i tribunelivet til GodsetUnionen. Det ble lagt ut et referat fra dette møtet, som igjen la grunnlag for den innkomne saken om bruk av tromme på tribuen. Les eget punkt.

   

  4 Behandling av regnskap 2016 og budsjett 2017
  Økonomiansvarlig, Anita Helen Johansen, fremla regnskapet for 2016 og forslag til budsjett for 2017

  Vedtak:

  • Regnskap 2016: Ble godkjent, uten videre kommentarer.
  • Budsjett 2017: Ble godkjent, med kommentar om at TIFO-posten økes og midler øremerkes til markering av GodsetUnionens 20-års jubileum.
   Vedtak: 20 000 kr blir satt inn på budsjettet til TIFO-gruppa, men er øremerket til bruk for å markere GU sitt 20-års jubileum.

  5 Valg av styre
  Valgkomiteens innstilling:

   

  • Thor Arne Hanssen – på valg – 2 år Leder og talsmann
  • Anita Johansen – ikke på valg – Økonomiansvarlig
  • Truls W. Schøne – på valg – 1 år Styremedlem
  • Roger Andersen – ikke på valg – styremedlem
  • Kim U. Rolund – på valg – 1 år Styremedlem
  • Marius Iversen – på valg – 2 år Styremedlem
  • Bjørn-Andreas B. Finseth – på valg – 1 år Styremedlem
  • Karoline Narum (NY) – 2 år styremedlem

  Valgkomiteens innstilling ble godkjent, og styret ble valgt ved akklamasjon.

   

  6 Valg av valgkomitee:

   

  • Stig Frode Sørdahl – Ikke på valg
  • Eivind Bjørnerud – på valg – 1 år
  • John Michael Glasse – på valg – 1 år

  John Michael Glasse og Eivind Bjørnerud ble valgt inn som medlemmer av valgkomiteen ved akklamasjon.

   

  7 Innkomne saker:
  Bruk av tromme på GodsetUnionens tribune.
  * Leder og ordstyrer Thor Arne Hanssen startet diskusjonen med å presisere, at man ikke kan nekte noen å ta med en tromme på våre kamper, men at styret ønsker å ta med medlemmene på en diskusjon rundt bruk av tromme for å unngå splittelser innad i supporterforeningen.

  Vedtak:
  Årsmøtet gir tribunegruppa tillitt til å prøve tromme på diverse arrangementer i og rundt SIF, samt på enkelte av hjemmekampene. Tribunegruppa vil underveis gjøre en vurdering av tiltaket for å avgjøre om dette er noe man skal fortsette med.
  Det ble poengtert at man skal fortsette og benytte våre nåværende sanger og at det skal lages nye sanger som er tilpasset bruk av tromme. Trommen skal bli brukt som et hjelpemiddel for å bedre GodsetUnionens innsats på tribunen.
  For ytterligere referat fra det åpne tribunemøtet, les HER.