Referater fra årsmøte og årets første styremøte

  Her kan du lese referater fra årsmøtet i GodsetUnionen og et sammendrag fra årets første styremøte. Vi vil senere legge sammendragene i en egen fane under "Om GodsetUnionen".

  Referat fra Årsmøte i GodsetUnionen 4. februar 2015 Sted: SIF-huset, Drammen
  Konstituering av GodsetUnionens årsmøte 2015
  1. Godkjenning av møteinnkalling
  Møteinnkallingen ble godkjent uten kommentarer.
  2. Behandling av årsberetning
  Leder, Marius Paulsen Andreassen, gikk gjennom årsberetningen.
  3. Behandling av regnskap for 2014
  Leder, Marius Paulsen Andreassen, gikk gjennom regnskap for 2014.Revisjonsberetningen ble gjennomgått og godkjent uten kommentarer.
  4. Behandling av budsjett for 2015
  Leder, Marius Paulsen Andreassen, fremviste budsjett for 2015 og budsjettet ble godkjent etter en diskusjon om følgende punkter:

  • Inntekt basert på sponsorer ble anslått som for høy av markedsansvarlig
  • Sum tildelt til TIFO-gruppen
  • Sum budsjettert til veldedige formål
  • Øke sum til lagerplass for TIFO-utstyr

  Vedtak: TIFO-budsjettet ble økt fra foreslåtte 100 000 kr til 150 000 kr. Budsjettert inntekt fra sponsorer ble senket. Sum til betaling av lagerplass ble økt, etter ønske om større lagerplass. Styret fikk avsatt en sum til utdeling til et veldedig formål.
  5.Valg av styre
  Enkelte i det sittende styret ønsket ikke gjenvalg. Det ble innstilt fire nye medlemmer i styret. Innstillingen ble som følger:

  • Thor Arne Hanssen – på valg – 2 år – Leder og talsmann
  • Marius P. Andreassen – på valg – 2 år – Økonomiansvarlig
  • Bjørn Andreas Bråthen Finseth – på valg– 2 år – Styremedlem
  • Kim Rolund – på valg – 2 år – Styremedlem
  • Marius Iversen – på valg – 2 år – Styremedlem
  • Anita Johansen – på valg – 2 år – Styremedlem
  • Roger Andersen – på valg – 2 år – Styremedlem
  • Truls W. Schøne – ikke på valg – 1 år – Styremedlem
  • Andre Bruvoll – ikke på valg – 1 år – Styremedlem

  Valgkomiteen mente det var positivt med nytt engasjement i styret.
  6. Valg av valgkomite
  Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon, med følgende medlemmer:

  • Eivind Bjørnerud – på valg – 2 år
  • John Michael Glasse – på valg – 2 år
  • Stig F. Sørdahl – ikke på valg – 1 år

  7. Innkommende saker
  Det var ingen innkomne saker til årets styremøte 
  8. Diverse

  • Det ble diskutert tiltak for å øke rekrutteringen av nye medlemmer og bidragsytere til GodsetUnionen. Dette er innspill som styret tar med seg videre i sitt arbeid
  • Det er ønskelig at styret jobber for å få flest mulig billetter til sine medlemmer til bortekampen mot 3050.
  • Det ble gitt tilbakemelding fra årsmøtet at dagens løsning i forhold til «payback» til sponsorer har vært tilfredsstillende. Styret får ansvar for å opprettholde balansen videre.
  • Årsmøtet gir tilbakemelding til styret på at kommunikasjonen må bedres ut mot supportere i forhold til flagging,.Forslag på å lage et kart slik at det er synlig for alle supportere.
  • Det ble enighet om at aldersgrensen for voksenmedlemskap senkes fra 18 til 16 for å være lik de aldersgrenser som Strømsgodset opererer med.

  Skrevet Drammen 24.02.2015 GodsetUnionen

  SAMMENDRAG Styremøte 10.februar 2015
  Tilstede: Thor Arne Hanssen, Bjørn-Andreas B. Finseth, Truls W. Schøne, Marius Iversen, Kim U. Rolund, Anita Johansen, Andre Bruvoll, Roger Andersen.
  Ikke tilstede: Marius P. Andreassen

  Samarbeid Blåbussen

  • Representater fra Blåbussen var tilstede for å diskutere samarbeidet i 2015
  • Det ble avtalt at det skal være kommunikasjon mellom reisegruppa og blåbussen slik at vi på et tidlig tidspunkt kan avgjøre om det skal sendes buss eller ikke. Blåbussen er da behjelpelige med å tilby plass på sin buss om det er plass.

  Medlemskort

  • Medlemskortene var per 10.2 ikke ankommet medlemsansvarlig.
  • Andre Bruvoll og Anita Johansen deler ansvaret som medlemsansvarlige.
  • Vi ønsker å få gjennomført salgsstand 2 ganger på SIF-huset, samt på Kick-off.

  Reiser

  • Marius Iversen og Kim Rolund utgjør reisegruppa i 2015.
  • Vålerenga borte blir gratistur i samarbeid med sponsorer.
  • Rosenborg borte blir overnattingstur
  • Betalingsterminal – Andre sjekker priser med leverandører for å kunne forenkle jobben til reisegruppa på borteturer

  På vegne av styret i GodsetUnionen, Bjørn-Andreas B. Finseth