Sammendrag av styrets arbeid våren 2015

  Her er et sammendrag av styrets møter denne våren

  Her er en liten oppsummering av hva styret har jobbet med i de første månedene etter årsmøtet. Vi har gjennomført 5 styremøter siden årsmøtet. Styret består som kjent av: Thor Arne (5), Bjørn-Andreas (5), Kim (4), Marius PA (3), Roger (5) Marius Iversen (4), Andre (3), Anita (5) og Truls (5).

  Medlem
  Andre Bruvoll og Anita Johansen ble konstituert som medlemsansvarlige etter årsmøtet. Begge to har stått for det tekniske arbeidet i forhold til å printe og sende ut kortene. Anita har i tillegg hatt ansvar for mailbesvarelse. Vi har gjennomført to salgskvelder på SIF-huset før seriestart slik vi ønsket. Her var det mulig å komme å kjøpe medlemskort, samt at SIF solgte sesongkort.

  Vi har og fått tilbud fra et firma som ønsker å være en totalleverandør av medlemskort, samt utsendelse. Dette er noe vi i styret har diskutert og er meget positive til, da kostnadene vil bli mindre, samt at man kan frigjøre kapasitet til å jobbe med andre oppgaver i styret.

  Vi er per skrivende stund over 1600 medlemmer.

  Reiser
  Marius Iversen og Kim Rolund ble konstituert inn i reisegruppa og de startet umiddelbart sitt arbeid med å innhente priser til de første turene, med fokus på første seriekamp borte mot Vålerenga.

  På turen til Ullevål ble oppmøte noe dårligere enn forventet, sett bort fra at man klarte å få med 200 ungdommer fra Drammensregionens videregående skoler etter et samarbeid med DNB.

  VI har per dags dato sendt 11 busser til Ullevål, samt 1 buss til Tønsberg og 1 buss til Kjelsås, begge to cupkamper. På grunn av laber interesse og dårlig kamptidspunkt har vi ikke sendt buss til Trondheim, Molde eller Haugesund.

  Hjemmeside
  Vi har hittil produsert reiseartikler til hver eneste bortekamp, det har blitt laget artikler i forkant og etterkant av derbyet mot 3050, samt andre generelle saker som for eksempel en 1.aprilsak. Det er primært Bjørn-Andreas B. Finseth, Marius P. Andreassen og Kim Rolund som har laget artiklene. Vi jobber hele tiden med å finne nye saker å skrive om og har i år kommet opp med to faste spalter; Supporter’n og Tribunepraten.

  TIFO/Tribune
  TIFO-gutta har gjennom vinteren jobbet godt og at vi har en fantastisk TIFO-gruppe så vi hjemme mot 3050 og 16.mai kampen. Det har i tillegg til kampshow blir produsert ny flagg. TIFO-gruppa er i en konstant tankesmie i forhold til nye flagg, nye bannere og nye kampshow. Det har og blitt lagt ned et godt arbeide med å forbedre vår variable prestasjon på tribunen, blant annet ved å ha et eget tribunemøte.

  Eventuelt
  Styret har diskutert muligheten for å opprette et utvalg som skal jobbe med å utvikle rekrutteringsarbeidet i GodsetUnionen. Vi vil komme tilbake med mer info om dette når dette utvalget har blitt satt.

  Vi har også satt oss ned for å utforme et reglement som skal gjelder for GodsetUnionen under hjemmekamper og turer. Dette vil bli lagt frem på neste årsmøte.