Valgkomiteen informerer

  Valgkomiteen har slått hodene sammen og her er informasjonen før kommende årsmøte

  Valgkomitéen er en uavhengig gruppe og består av minst 3 personer. Disse prøver å ivareta GodsetUnionen sitt reglement og vedtekter, samt å gjøre sine innstillinger uten å drøfte med sittende styre.
  Sesongen 2019 er avsluttet og forberedelsene til en ny sesong er godt i gang. Vi i valgkomitéen har derfor startet arbeidet vedrørende styret i GodsetUnionen.
  GodsetUnionen sitt styre i 2018 har bestått av følgende personer:
  Thor Arne Hanssen (på valg 2år)
  Anita Helen Johansen (på valg 1år)
  Kim Underberg Rolund (ikke på valg)
  Marius Iversen (ikke på valg)
  Vegard Gåsvik (Ønsker ikke gjenvalg)
  Truls W. Schøne (på valg 2år)
  Roger Andersen (Ikke på valg)
  Karoline Narum (Ønsker ikke gjenvalg)

  Tradisjonen tro så har styret i GodsetUnionen konstituert seg selv etter valget. Styret finner de rette folkene til de forskjellige oppgavene, som styret til enhver tid har.
  Har DU lyst til å bidra i styret i GodsetUnionen? Brenner du for Strømsgodset og GodsetUnionen? Har du egenskaper og overskudd til å gjøre en helhjertet innsats?
  Gi oss beskjed! Send en presentasjon av deg selv, samt fortell oss hva du kan bidra med, så vil valgkomitéen gjøre en vurdering.
  Send din henvendelse til valg@old.godsetunionen.com snarest mulig og senest innen 23. Februar.